ul. Kowelska 1, 03-432 Warszawa, tel.: (022) 6193083, fax.: (022) 6193083, e-mail: pilsudski@pilsudski.edu.pl; sprawy uczniˇw: uczniowski@pilsudski.edu.plHymn

Autor: Alicja Marciszewska
       Muzyka: Bogdan Bzowski

W wolnej Polsce i w wolnej Warszawie
Przy ulicy z histori┬╣ w imeiniu
Poznajemy co teraz co dawniej
W starych murach, gdzie ┬┐yj┬╣ wspomnienia.

My idziemy w trzecie tysi┬╣clecie
Ziemia splata z kosmosem swe sny
Ko├▒ca wieku ostatnie ju┬┐ dzieci
Powitamy œwity wielkich dni.


Ty spogl┬╣dasz patronie z coko┬│ów
I wybaczasz nam lata milczenia
Zapraszamy ciê w progi tej szko³y
By┼ô nauczy┬│ nas s┬│owa docenia├Ž

My idziemy w trzecie tysi┬╣clecie
Ziemia splata z kosmosem swe sny
Ko├▒ca wieku ostatnie ju┬┐ dzieci
Powitamy œwity wielkich dni.


¯ycie wiele nam m³odym rozdaje
Ka┬┐dy dary od losu wnet chwyta
A przed nami szerokie rozstaje
Czas szukania tajemnic i pyta├▒

My idziemy w trzecie tysi┬╣clecie
Ziemia splata z kosmosem swe sny
Ko├▒ca wieku ostatnie ju┬┐ dzieci
Powitamy œwity wielkich dni.


Facebook

Gdzie jesteťmy?