ul. Kowelska 1, 03-432 Warszawa, tel.: (022) 6193083, fax.: (022) 6193083, e-mail: pilsudski@pilsudski.edu.pl; sprawy uczniˇw: uczniowski@pilsudski.edu.plPatron

Przez dwa lata zastanawiali┼ômy si├¬ nad wyborem patrona szko┬│y. Po wielu dyskusjach i przeprowadzonym wspólnie z Samorz┬╣dem Szkolnym referendum w┼ôród m┬│odzie┬┐y, nauczycieli i rodziców wybór pad┬│ na Józefa Pi┬│sudskiego – Marsza┬│ka Polski i wyj┬╣tkow┬╣ posta├Ž w naszej historii. Zdaniem m┬│odzie┬┐y Józef Pi┬│sudski zosta┬│ Patronem naszej szko┬│y, gdy┬┐ ┬│┬╣czy┬│ w sobie charakter, upór i konsekwencj├¬. By┬│ równie┬┐ postaci┬╣ z „krwi i ko┼ôci” – osi┬╣ga┬│ sukcesy i ponosi┬│ pora┬┐ki – jak ka┬┐dy z nas. Si┬│a jego charakteru dowodzi, ┬┐e z ka┬┐dego niepowodzenia umia┬│ wyci┬╣ga├Ž wnioski i ponownie d┬╣┬┐y├Ž z tak┬╣ sam┬╣ pasj┬╣ do celu.

O naszym wyborze zadecydowa┬│ równie┬┐ fakt, ┬┐e posta├Ž Marsza┬│ka zwi┬╣zana jest z Prag┬╣. Tutaj przecie┬┐ natychmiast po zwolnieniu z twierdzy w Magdeburgu odwiedzi┬│ pani┬╣ Aleksandr├¬ i male├▒k┬╣ córk├¬ Wand├¬ w jej mieszkaniu przy ulicy Mi├▒skiej. Tu┬┐ obok budynku naszej szko┬│y, w koszarach 36 pu┬│ku piechoty Legii Akademickiej przy ul. 11 Listopada pracowa┬│, o czym ┼ôwiadczy wmurowana w ┼ôcianie budynku tablica pami┬╣tkowa. Na Pradze przebywa┬│ w dniach Bitwy Warszawskiej w 1920 r., jak równie┬┐ w 1926 r. podczas rozruchów majowych. Ponadto podczas uroczystego otwarcia budynku szko┬│y – w pa┼Şdzierniku 1935 roku – obecna by┬│a Aleksandra Pi┬│sudska, wdowa po Marsza┬│ku. Wszystko to utwierdzi┬│o nas w przekonaniu, ┬┐e jest to naprawd├¬ dobry wybór.

Nawi┬╣zali┼ômy wi├¬c kontakt z Rodzin┬╣ Marsza┬│ka, Zwi┬╣zkiem Pi┬│sudczyków, Centraln┬╣ Bibliotek┬╣ Wojskow┬╣. Wreszcie dnia 3 kwietnia 1998 r. w 80-t┬╣ rocznic├¬ odzyskania niepodleg┬│o┼ôci LXXVI Liceum Ogólnokszta┬│c┬╣ce otrzyma┬│o imi├¬ Marsza┬│ka Józefa Pi┬│sudskiego.

Ko┬│o Patrona Szko┬│y przy LXXVI Liceum powo┬│a┬│a pani Dyrektor, mgr Bogumi┬│a Nalepska w roku szkolnym 1997/1998. Na pocz┬╣tku ko┬│o dzia┬│a┬│o pod czujnym okiem i profesjonaln┬╣ opiek┬╣ mgr Barbary Pilarowskiej – nauczyciela historii i WOS-u w naszym Liceum. Naczelnym celem jego dzia┬│alno┼ôci jest przybli┬┐enie m┬│odzie┬┐y postaci i idei naszego patrona, za┼ô pierwszy etap prac polega┬│ na poznawaniu i propagowaniu postaci Józefa Pi┬│sudskiego w┼ôród m┬│odzie┬┐y naszego Liceum. Pomog┬│y w tym sesje naukowe i spotkania z lud┼Şmi znaj┬╣cymi Marsza┬│ka. Zbierano skrz├¬tnie wszelkie pami┬╣tki, które umieszczone s┬╣ w Sali Tradycji. Dzia┬│aj┬╣ce pr├¬┬┐nie Ko┬│o Patrona organizuje m.in. wystawy tematyczne, ukazuj┬╣ce ┬┐ycie i dzia┬│alno┼ô├Ž Józefa Pi┬│sudskiego. Co roku organizuje tak┬┐e w naszej szkole Konkurs wiedzy o Patronie.

Go┼ôcili┼ômy u siebie m.in. Andrzeja Garlickiego – profesora Uniwersytetu Warszawskiego, Bohdana Urbankowskiego – Prezesa Zwi┬╣zku Literatów, Piotra Chruszczy├▒skiego – Dyrektora Warszawskiego Oddzia┬│u Instytutu Pami├¬ci Narodowej. Nasza m┬│odzie┬┐ na zaproszenie Marsza┬│ka Sejmu Pana P┬│a┬┐y├▒skiego wzi├¬┬│a udzia┬│ w sesji naukowej po┼ôwi├¬conej historii najnowszej. M┬│odzie┬┐ zapozna┬│a si├¬ z prac┬╣ Instytutu Pami├¬ci Narodowej. Uczestniczyli┼ômy wspólnie ze ┼ĺwiatowym Zwi┬╣zkiem ┬»o┬│nierzy Armii Krajowej w obchodach upami├¬tniaj┬╣cych dzia┬│alno┼ô├Ž Pa├▒stwa Podziemnego. Byli┼ômy w Pa┬│acu Prezydenckim i we wszystkich tych miejscach, które zwi┬╣zane s┬╣ z postaci┬╣ Marsza┬│ka. Tradycj┬╣ jest coroczny wyjazd klas maturalnych na wycieczk├¬ do Wilna, gdzie odwiedzany jest równie┬┐ grób matki i serca syna Marsza┬│ka Józefa Pi┬│sudskiego na cmentarzu na Rossie.

Ko┬│o Patrona Szko┬│y oprócz propagowania postaci Patrona, „tego który da┬│ Polsce wolno┼ô├Ž, granice, moc i szacunek” jak trafnie wypowiedzia┬│ si├¬ o Józefie Pi┬│sudskim prezydent Ignacy Mo┼ôcicki, bierze czynny udzia┬│ w poznawaniu historii, czego wyrazem s┬╣ liczne nagrody przyznawane jego cz┬│onkom. Obecnie prowadzi ko┬│o Pani mgr Ma┬│gorzata Geresz, nauczycielka historii i WOS-u.

W roku szkolnym 1998/1999 Biuro ┬ú┬╣cznikowe Wysokiego Komisarza Organizacji Narodów Zjednoczonych przyzna┬│o uczennicy Ewie G┬│owniak II miejsce w Konkursie „Uchod┼Şcy”, Muzeum Niepodleg┬│o┼ôci w Konkursie wiedzy o II Rzeczypospolitej nagrodzi┬│o Mariusza Buraczy├▒skiego, za┼ô Krzysztof Kalbarczyk w konkursie Niepodleg┬│a Rzeczpospolita otrzyma┬│ nagrod├¬ od Prezesa Rady Ministrów. Rok szkolny 1999/2000 to Nagroda dla Ewy G┬│owniak w Konkursie Katy├▒ – Golgota Wschodu. W roku 2000 ponownie Mariusz Buraczy├▒ski otrzyma┬│ Bu┬│aw├¬ Marsza┬│kowsk┬╣ ufundowan┬╣ przez Starost├¬ Powiatu Warszawskiego. W tym samym roku uczennica Justyna Marczuk otrzyma┬│a nagrod├¬ Muzeum Niepodleg┬│o┼ôci, Muzeum Narodowego i Towarzystwa Mi┬│o┼ôników Historii w konkursie „Ignacy Jan Paderewski”. W 2001 roku nasze Liceum zaj├¬┬│o II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie po┼ôwi├¬conym Pierwszemu Marsza┬│kowi, zorganizowanym przez Zwi┬╣zek Pi┬│sudczyków. W tym samym roku otrzymali┼ômy nagrod├¬ za udzia┬│ w Konkursie organizowanym przez Instytut Pami├¬ci Narodowej – „Stan Wojenny w ┼ôwiadomo┼ôci bliskich”. Kolejn┬╣ nagrod┬╣ jest zdobycie przez uczennic├¬ Ann├¬ ┼ĺwiebiod├¬ II miejsca w Konkursie piosenki i recytacji poezji legionowej i ┬┐o┬│nierskiej organizowanym przez Zwi┬╣zek Pi┬│sudczyków i Centraln┬╣ Bibliotek├¬ Wojskow┬╣.

Obecnie dzia┬│alno┼ô├Ž nasza koncentruje si├¬ na wspó┬│pracy z Instytutem Józefa Pi┬│sudskiego w Nowym Jorku i Londynie. Wspó┬│dzia┬│amy ze Zwi┬╣zkiem Pi┬│sudczyków, Centraln┬╣ Bibliotek┬╣ Wojskow┬╣ oraz Fundacj┬╣ Rodziny Józefa Pi┬│sudskiego.

Facebook

Gdzie jesteťmy?