ul. Kowelska 1, 03-432 Warszawa, tel.: (022) 6193083, fax.: (022) 6193083, e-mail: pilsudski@pilsudski.edu.pl; sprawy uczniˇw: uczniowski@pilsudski.edu.plGazetka szkolna

Numer: wrzesie├▒ 2015
Numer: maj 2015
Numer: luty 2015
Numer: grudzie├▒ 2014
Numer: grudzie├▒ 2013
Numer: grudzie├▒ 2011
Numer: pa┼Şdziernik 2011
Numer: marzec-kwiecie├▒ 2011
Numer: stycze├▒-luty 2011
Numer: pa┼Şdziernik-listopad 2010
Numer: wrzesie├▒ 2010
Numer: kwiecie├▒ 2010
Numer: grudzie├▒ 2010
Numer: marzec 2010
Numer: stycze├▒-luty 2010
Numer: grudzie├▒ 2009
Numer: pa┼Şdziernik 2009

Kês Istnienia

Pocz┬╣tki gazetki szkolnej LXXVI Liceum Ogólnokszta┬│c┬╣cego im. Józefa Pi┬│sudskiego wi┬╣┬┐┬╣ si├¬ ┼ôci┼ôle z powstaniem szko┬│y. Pierwszy numer pisemka ukaza┬│ si├¬ w 1994 roku. Od pocz┬╣tku „K├¬s Istnienia” tworzony by┬│ przez i dla uczniów. Pod czujnym okiem kolejnych nauczycieli-opiekunów gazetki, „K├¬s” rozwija┬│ si├¬, m┬│odzi redaktorzy powi├¬kszali zakres swoich zainteresowa├▒. „K├¬s Istnienia” ju┬┐ w pocz┬╣tkowych za┬│o┬┐eniach nie mia┬│ by├Ž tylko pisemkiem poruszaj┬╣cym problematyk├¬ zwi┬╣zan┬╣ ┼ôci┼ôle z nasz┬╣ szko┬│┬╣.  St┬╣d na ┬│amach gazetki ukazuj┬╣ si├¬ m.in. dzia┬│y po┼ôwi├¬cone zdrowiu, urodzie, hobby, sportowi. Wydawane s┬╣ te┬┐ numery okoliczno┼ôciowe. Artyku┬│y do gazetki pisz┬╣ nie tylko uczniowie skupieni w szkolnym Kole Dziennikarskim. Na ┬│amach pisemka publikujemy teksty wszystkich tych, którzy chc┬╣ si├¬ swoim talentem podzieli├Ž ze szkoln┬╣ braci┬╣. Wspó┬│pracujemy równie┬┐ z dzia┬│aj┬╣cymi w szkole ko┬│ami zainteresowa├▒. Dzi├¬ki temu „K├¬s” stale si├¬ rozwija.

Pisemko istnieje 20 lat i wielokrotnie zosta┬│o ju┬┐ docenione na forum szko┬│y i poza ni┬╣. W IV edycji konkursu prowadzonego przez Fundacj├¬ Batorego na najlepsze gazetki szkolne, „K├¬s…” zaj┬╣┬│ II miejsce. Na II miejscu pisemko uplasowa┬│o si├¬ tak┬┐e w konkursie na najlepsze gazetki szkolne, organizowanym przez w┬│adze gminy Warszawa Centrum. W 2009 roku „K├¬s Istnienia” zdoby┬│ I nagrod├¬ w konkursie „Sprawy warszawskie – w warszawskich gazetach szkolnych”, zorganizowanym przez Biuro Edukacji Urz├¬du m.st. Warszawy i redakcj├¬ „Warszawskiej Gazety Szkolnej”.

Opiekunami gazetki byli nauczyciele: prof. Halina Ciesielska, prof. Katarzyna Wyszomirska, prof. Ewa Grzywacz; w roku szkolnym 2013/2014 gazetk├¬ prowadzi┬│ prof. Piotr ┼ĺlusarczyk w ramach przedmiotu edukacja medialna. W latach 2014/2015 oraz 2015/2016 opiek├¬ redakcyjn┬╣ nad "K├¬sem Istnienia" sprawowa┬│a prof. Ewa Grzywacz, nast├¬pnie prof. Katarzyna Mikulska, a obecnie prof. Ma┬│gorzata Nar├¬bska-Bal.

Facebook

Gdzie jesteťmy?