ul. Kowelska 1, 03-432 Warszawa, tel.: (022) 6193083, fax.: (022) 6193083, e-mail: pilsudski@pilsudski.edu.pl; sprawy uczniów: uczniowski@pilsudski.edu.plGazetka szkolna

Numer: wrzesień 2015
Numer: maj 2015
Numer: luty 2015
Numer: grudzień 2014
Numer: grudzień 2013
Numer: grudzień 2011
Numer: październik 2011
Numer: marzec-kwiecień 2011
Numer: styczeń-luty 2011
Numer: październik-listopad 2010
Numer: wrzesień 2010
Numer: kwiecień 2010
Numer: grudzień 2010
Numer: marzec 2010
Numer: styczeń-luty 2010
Numer: grudzień 2009
Numer: październik 2009

Kęs Istnienia

Początki gazetki szkolnej LXXVI Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Piłsudskiego wiążą się ściśle z powstaniem szkoły. Pierwszy numer pisemka ukazał się w 1994 roku. Od początku „Kęs Istnienia” tworzony był przez i dla uczniów. Pod czujnym okiem kolejnych nauczycieli-opiekunów gazetki, „Kęs” rozwijał się, młodzi redaktorzy powiększali zakres swoich zainteresowań. „Kęs Istnienia” już w początkowych założeniach nie miał być tylko pisemkiem poruszającym problematykę związaną ściśle z naszą szkołą.  Stąd na łamach gazetki ukazują się m.in. działy poświęcone zdrowiu, urodzie, hobby, sportowi. Wydawane są też numery okolicznościowe. Artykuły do gazetki piszą nie tylko uczniowie skupieni w szkolnym Kole Dziennikarskim. Na łamach pisemka publikujemy teksty wszystkich tych, którzy chcą się swoim talentem podzielić ze szkolną bracią. Współpracujemy również z działającymi w szkole kołami zainteresowań. Dzięki temu „Kęs” stale się rozwija.

Pisemko istnieje 20 lat i wielokrotnie zostało już docenione na forum szkoły i poza nią. W IV edycji konkursu prowadzonego przez Fundację Batorego na najlepsze gazetki szkolne, „Kęs…” zajął II miejsce. Na II miejscu pisemko uplasowało się także w konkursie na najlepsze gazetki szkolne, organizowanym przez władze gminy Warszawa Centrum. W 2009 roku „Kęs Istnienia” zdobył I nagrodę w konkursie „Sprawy warszawskie – w warszawskich gazetach szkolnych”, zorganizowanym przez Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy i redakcję „Warszawskiej Gazety Szkolnej”.

Opiekunami gazetki byli nauczyciele: prof. Halina Ciesielska, prof. Katarzyna Wyszomirska, prof. Ewa Grzywacz; w roku szkolnym 2013/2014 gazetkę prowadził prof. Piotr Ślusarczyk w ramach przedmiotu edukacja medialna. W latach 2014/2015 oraz 2015/2016 opiekę redakcyjną nad "Kęsem Istnienia" sprawowała prof. Ewa Grzywacz, następnie prof. Katarzyna Mikulska, a obecnie prof. Małgorzata Narębska-Bal.

Facebook

Gdzie jesteśmy?