ul. Kowelska 1, 03-432 Warszawa, tel.: (022) 6193083, fax.: (022) 6193083, e-mail: pilsudski@pilsudski.edu.pl; sprawy uczniˇw: uczniowski@pilsudski.edu.plZebrania


Plan zebra├▒ z rodzicami - rok szkolny 2018/2019


Zebrania odbywaj┬╣ si├¬ zwyczajowo w ┼ôrody o godz. 18.00. O ewentualnych zmianach lub dodatkowych spotkaniach b├¬dziemy informowa├Ž na stronie internetowej w "Aktualno┼ôciach"

 • 03.09 - zebranie organizacyjne dla rodziców uczniów klas I, powitanie rodziców przez dyrektora szko┬│y
 
 • 12.09 - zebranie informacyjne dla rodziców uczniów klas I, II i III - zapoznanie z dokumentacj┬╣ szko┬│y, spotkanie rodziców uczniów z dyrektorem szko┬│y ws. wewn┬╣trzszkolnego systemu oceniania i egzaminu maturalnego, zebranie komitetów studniówkowych
 • 07.11 - zebranie dla rodziców uczniów klas I, dzie├▒ otwarty dla rodziców uczniów klas II i III, zebranie komitetów studniówkowych


 • 12.12 - dzie├▒ otwarty dot. klasyfikacji ┼ôródrocznej i podsumowanie pracy, zebranie komitetów studniówkowych
 • 27.02 - dzie├▒ otwarty, zebranie komitetów studniówkowych (podsumowanie uroczysto┼ôci), zebranie Prezydium Rady Rodziców, spotkanie przedstawicieli klas z dyrektorem szko┬│y
 • 03.04- informacje o przewidywanych ocenach w klasyfikacji ko├▒cowej klas III, przypomnienie procedur maturalnych, po┬┐egnanie z rodzicami maturzystów, dzie├▒ otwarty dla rodziców uczniów klas I i II


 • 29.05- zebranie dla rozdziców uczniów klas I i i II, informacje o przewidywanych ocenach w klasyfikacji ko├▒coworocznej

Po zebraniach z wychowawcami trójki klasowe spotykaj┬╣ si├¬ w czytelni z Prezydium Rady Rodziców.

Informujemy, ┬┐e po ka┬┐dym zebraniu z rodzicami przedstawiciele rodziców ka┬┐dej klasy spotykaj┬╣ si├¬ z dyrektorem szko┬│y w celu omówienia sytuacji szko┬│y, przedstawienia wniosków i sugestii dotycz┬╣cych ┬┐ycia szkolnego.

Istnieje mo┬┐liwo┼ô├Ž indywidualnego spotkania z dyrektorem szko┬│y (w godzinach przyj├¬├Ž) oraz z wychowawc┬╣
i nauczycielami przedmiotów po wcze┼ôniejszym uzgodnieniu (tel. 22 619 30 83).

     Serdecznie zapraszamy

 

Wychowawcy klas w roku szkolnym 2018/2019 spotykaj¹ siê z Rodzicami w nastêpuj¹cych salach:

 • klasa I P   - wych. Anna ┬»yci├▒ska - sala 31
 • klasa I K   - wych. Lidia Zaremba - sala 40
 • klasa I K2   - wych. Sebastian Bednarz - sala 32
 • klasa I W - wych. Rafa┬│ Niemira - sala 47
 • klasa I L - wych. Ma┬│gorzata Nar├¬bska-Bal - sala 38
 • klasa II P    - wych. Ma┬│gorzata Zieli├▒ska - sala 48
 • klasa II K    - wych. Piotr ┼ĺlusarczyk - sala 30
 • klasa II W   - wych. Marta Staszewska - sala 23
 • klasa II L    - wych. Wanda Kopi┼ô - sala 46
 • klasa III P    - wych. Daniel Puchalski- sala 43
 • klasa III W   - wych. Mariusz Tureniec - sala 41
 • klasa III K   - wych. Izabela Sokó┬│-Oziemblewska - sala 45
 • klasa III L - wych. Izabela Rataj - sala 24

 

Facebook

Gdzie jesteťmy?