ul. Kowelska 1, 03-432 Warszawa, tel.: (022) 6193083, fax.: (022) 6193083, e-mail: pilsudski@pilsudski.edu.pl; sprawy uczniów: uczniowski@pilsudski.edu.plZebrania


Plan zebrań z rodzicami - rok szkolny 2018/2019


Zebrania odbywają się zwyczajowo w środy o godz. 18.00. O ewentualnych zmianach lub dodatkowych spotkaniach będziemy informować na stronie internetowej w "Aktualnościach"

 • 03.09 - zebranie organizacyjne dla rodziców uczniów klas I, powitanie rodziców przez dyrektora szkoły
 
 • 12.09 - zebranie informacyjne dla rodziców uczniów klas I, II i III - zapoznanie z dokumentacją szkoły, spotkanie rodziców uczniów z dyrektorem szkoły ws. wewnątrzszkolnego systemu oceniania i egzaminu maturalnego, zebranie komitetów studniówkowych
 • 07.11 - zebranie dla rodziców uczniów klas I, dzień otwarty dla rodziców uczniów klas II i III, zebranie komitetów studniówkowych


 • 12.12 - dzień otwarty dot. klasyfikacji śródrocznej i podsumowanie pracy, zebranie komitetów studniówkowych
 • 27.02 - dzień otwarty, zebranie komitetów studniówkowych (podsumowanie uroczystości), zebranie Prezydium Rady Rodziców, spotkanie przedstawicieli klas z dyrektorem szkoły
 • 03.04- informacje o przewidywanych ocenach w klasyfikacji końcowej klas III, przypomnienie procedur maturalnych, pożegnanie z rodzicami maturzystów, dzień otwarty dla rodziców uczniów klas I i II


 • 29.05- zebranie dla rozdziców uczniów klas I i i II, informacje o przewidywanych ocenach w klasyfikacji końcoworocznej

Po zebraniach z wychowawcami trójki klasowe spotykają się w czytelni z Prezydium Rady Rodziców.

Informujemy, że po każdym zebraniu z rodzicami przedstawiciele rodziców każdej klasy spotykają się z dyrektorem szkoły w celu omówienia sytuacji szkoły, przedstawienia wniosków i sugestii dotyczących życia szkolnego.

Istnieje możliwość indywidualnego spotkania z dyrektorem szkoły (w godzinach przyjęć) oraz z wychowawcą
i nauczycielami przedmiotów po wcześniejszym uzgodnieniu (tel. 22 619 30 83).

     Serdecznie zapraszamy

 

Wychowawcy klas w roku szkolnym 2018/2019 spotykają się z Rodzicami w następujących salach:

 • klasa I P   - wych. Anna Życińska - sala 31
 • klasa I K   - wych. Lidia Zaremba - sala 40
 • klasa I K2   - wych. Sebastian Bednarz - sala 32
 • klasa I W - wych. Rafał Niemira - sala 47
 • klasa I L - wych. Małgorzata Narębska-Bal - sala 38
 • klasa II P    - wych. Małgorzata Zielińska - sala 48
 • klasa II K    - wych. Piotr Ślusarczyk - sala 30
 • klasa II W   - wych. Marta Staszewska - sala 23
 • klasa II L    - wych. Wanda Kopiś - sala 46
 • klasa III P    - wych. Daniel Puchalski- sala 43
 • klasa III W   - wych. Mariusz Tureniec - sala 41
 • klasa III K   - wych. Izabela Sokół-Oziemblewska - sala 45
 • klasa III L - wych. Izabela Rataj - sala 24

 

Facebook

Gdzie jesteśmy?