ul. Kowelska 1, 03-432 Warszawa, tel.: (022) 6193083, fax.: (022) 6193083, e-mail: pilsudski@pilsudski.edu.pl; sprawy uczniów: uczniowski@pilsudski.edu.plSamorząd uczniowski

Samorząd Uczniowski 2018/2019

Skład SU: 

Przewodniczący – Oskar Kazadi II K
Zastępca przewodniczącego – Jakub Drozdowski III W
Sekretarz – Dominika Lęgas III W
Skarbnik - Dominik Rafałowicz II L

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI PRZEWODNICZĄCEGO SU:
 

Przewodniczący SU:
- reprezentuje samorząd wobec Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców
- kieruje pracą samorządu
- organizuje współdziałanie Samorządu Uczniowskiego z samorządami klasowymi
- przewodniczy walnemu zebraniu uczniów

OPIEKUNOWIE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
p. Izabela Rataj
p. Adrianna Wardecka

Samorząd Uczniowski serdecznie dziękuje za zaangażowanie i pracę w ubiegłym roku szkolnym przewodniczącej Paulinie Sobotce (III P) oraz sekretarzowi Justynie Marszał (III K).

WSZYSTKICH UCZNIÓW NASZEJ SZKOŁY

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Facebook

Gdzie jesteśmy?