ul. Kowelska 1, 03-432 Warszawa, tel.: (022) 6193083, fax.: (022) 6193083, e-mail: pilsudski@pilsudski.edu.pl; sprawy uczniˇw: uczniowski@pilsudski.edu.plInformacje bie┬┐┬╣ce

Absolwentów naszej szko┬│y, którzy z┬│o┬┐yli deklaracje przyst┬╣pienia do egzaminu maturalnego z przedmiotów obowi┬╣zkowych zapraszamy do udzia┬│u w "Próbnej Maturze z Operonem". Egzaminy zostan┬╣ przeprowadzone wed┬│ug harmonogramu:

  • j├¬zyk polski - 26 listopada 2013 r., godz. 9.00

  • matematyka - 27 listopada 2013 r., godz. 9.00

  • j├¬zyk angielski - 28 listopada 2013 r., godz. 9.00.

Arkusze zostan┬╣ sprawdzone przez nauczycieli naszej szko┬│y.

                              Zapraszamy do skorzystania z mo┬┐liwo┼ôci sprawdzenia swojej wiedzy i umiej├¬tno┼ôci.

Facebook

Gdzie jesteťmy?