ul. Kowelska 1, 03-432 Warszawa, tel.: (022) 6193083, fax.: (022) 6193083, e-mail: pilsudski@pilsudski.edu.pl; sprawy uczniˇw: uczniowski@pilsudski.edu.plAKTUALNOîCI:

Akcja o Bieg Niepodleg┬│o┼ôci >> Powrˇt <<

21 pa┼Şdziernika uczniowie z samorz┬╣du zorganizowali kiermasz ciast, gdzie sprzedawane by┬│y s┬│odko┼ôci przygotowane przez naszych licealistów. Celem akcji by┬│o uzyskanie ┼ôrodków finansowych na op┬│aty startowe w Biegu Niepodleg┬│o┼ôci - dla uczniów, którzy b├¬d┬╣ reprezentowa├Ž nasz┬╣ szko┬│├¬. Wszystkim osobom, które wspomog┬│y nasze przedsi├¬wzi├¬cie, serdecznie dzi├¬kujemy.

Samorz┬╣d Szkolny

 

5144.jpeg

5143.jpg


Facebook

Gdzie jesteťmy?