ul. Kowelska 1, 03-432 Warszawa, tel.: (022) 6193083, fax.: (022) 6193083, e-mail: pilsudski@pilsudski.edu.pl; sprawy uczniˇw: uczniowski@pilsudski.edu.plAKTUALNOîCI:

Nastolatek w samorz┬╣dzie - program 17.10.2019 >> Powrˇt <<

17 pa┼Şdziernika uczniowie klas IH, IHg, IB oraz IM uczestniczyli w projekcie „Nastolatek w samorz┬╣dzie” w ramach programu „M┬│oda Warszawa. Miasto z klimatem dla m┬│odych 2016 - 2020”, organizowanego przez Centrum Komunikacji Spo┬│ecznej Urz├¬du m.st. Warszawy. Jest to spójny i d┬│ugofalowy program zak┬│adaj┬╣cy m.in. rozwój partycypacji i aktywno┼ôci m┬│odych warszawiaków. Celem warsztatów by┬│o zach├¬cenie m┬│odzie┬┐y do dzia┬│ania w ┼ôrodowisku szkolnym i lokalnym oraz przybli┬┐enie jej zagadnie├▒ zwi┬╣zanych z samorz┬╣dno┼ôci┬╣ i ide┬╣ spo┬│ecze├▒stwa obywatelskiego.

5142.jpg


Facebook

Gdzie jesteťmy?