ul. Kowelska 1, 03-432 Warszawa, tel.: (022) 6193083, fax.: (022) 6193083, e-mail: pilsudski@pilsudski.edu.pl; sprawy uczniˇw: uczniowski@pilsudski.edu.plAKTUALNOîCI:

Akcja wybory 10.10.2019 r. >> Powrˇt <<

10 pa┼Şdziernika przedstawiciele samorz┬╣du szkolnego podj├¬li dzia┬│ania promuj┬╣ce czynny udzia┬│ uczniów pe┬│noletnich w wyborach parlamentarnych 2019. Obejmowa┬│y one przygotowanie ulotek i  plakatów oraz zach├¬canie osób pe┬│noletnich do korzystania z nale┬┐nego im prawa wyborczego. Dzia┬│ania te mia┬│y charakter profrekwencyjny oraz promuj┬╣cy w┼ôród m┬│odzie┬┐y postaw├¬ obywatelsk┬╣. Mamy nadziej├¬, ┬┐e nasza m┬│odzie┬┐ stanie na wysoko┼ôci zadania.

                                                                                Samorz┬╣d Szkolny

5141.jpeg


Facebook

Gdzie jesteťmy?