ul. Kowelska 1, 03-432 Warszawa, tel.: (022) 6193083, fax.: (022) 6193083, e-mail: pilsudski@pilsudski.edu.pl; sprawy uczniˇw: uczniowski@pilsudski.edu.plAKTUALNOîCI:

┼ĺlubowanie klas pierwszych 2019.10.11 >> Powrˇt <<

W dniu 11 pa┼Şdziernika br. w naszym liceum odby┬│a si├¬ bardzo wa┬┐na uroczysto┼ô├Ž. ┼ĺlubowanie klas pierwszych oraz uczczenie Dnia Edukacji Narodowej jako upami├¬tnienie powstania Komisji Edukacji Narodowej.

Nasi uczniowie ubrani na galowo ┼ôlubowali rot├¬ przysi├¬gi na sztandar szko┬│y. Przedstawiciele klas otrzymali z r┬╣k dyrektora szko┬│y symbolicznie tarcz├¬ 76 LO im. Marsza┬│ka Józefa Pi┬│sudskiego. Zosta┬│y z┬│o┬┐one kwiaty pod tablic┬╣ naszego patrona.

Uczniowie klas starszych przekazali m┬│odszym kolegom poczet sztandarowy.

Przewodnicz┬╣ca Samorz┬╣du Uczniowskiego powiedzia┬│a do m┬│odszych kole┬┐anek i kolegów "... jestem przekonana, ┬┐e w naszym liceum znajdziecie nie tylko inspiracje co do wyboru przysz┬│ej drogi ┬┐yciowej, ale tak┬┐e ┬┐yczliwo┼ô├Ž, zrozumienie oraz zawi┬╣┬┐ecie nowe przyja┼Şnie, które b├¬d┬╣ trwa┬│y przez d┬│ugie lata. Wierz├¬ w to, ┬┐e czas sp├¬dzony w Pi┬│sudskim b├¬dzie tym najwspanialszym...".

Dyrektor szko┬│y p. Izabela Nowak Pi┬│ka z┬│o┬┐y┬│a ┬┐yczenia gronu pedagogicznemu oraz pracownikom obs┬│ugi i administracji mówi┬╣c

"... Jeste┼ôcie Pa├▒stwo dla m┬│odych ludzi nie tylko nauczycielami, ale tak┬┐e doradcami uczniów w odkrywaniu ich pasji i talentów. Wielokrotnie stajecie si├¬ te┬┐ powiernikami ich w┬╣tpliwo┼ôci i rozterek. Jestem pe┬│na uznania dla Waszej trudnej i bardzo odpowiedzialnej pracy., ... ┬»ycz├¬, aby mieli Pa├▒stwo du┬┐o si┬│y w codziennym wspieraniu m┬│odzie┬┐y, w odkrywaniu i zdobywaniu przez nich wiedzy, kszta┬│towaniu ich ┬┐yciowych postaw. ┬»ycz├¬, tak┬┐e, aby osi┬╣gni├¬cia i godna postawa wychowanków, by┬│y dla nas wszystkich ┼Şród┬│em zadowolenia i poczucia satysfakcji".

Pani dyrektor wr├¬czy┬│a nagrody i wyró┬┐nienia.

Samorz┬╣d Uczniowski z┬│o┬┐y┬│ na r├¬ce dyrektora kwiaty w podziekowaniu za w┬│o┬┐ony trud w wychowanie i edukacj├¬ a tak┬┐e wyrozumia┬│o┼ô├Ž dla uczniów.

Wed┬│ug obecnych na sali rodziców to by┬│a wspania┬│a i podnios┬│a uroczysto┼ô├Ž.Facebook

Gdzie jesteťmy?