ul. Kowelska 1, 03-432 Warszawa, tel.: (022) 6193083, fax.: (022) 6193083, e-mail: pilsudski@pilsudski.edu.pl; sprawy uczniˇw: uczniowski@pilsudski.edu.plAKTUALNOîCI: Sport

Archiwum - Sport

Br┬╣zowy medal w Warszawskiej Olimpiadzie M┬│odzie┬┐y - 07.12.2018... Czytaj dalej

Zako├▒czy┬│a si├¬ rywalizacja w pi┬│ce r├¬cznej dziewcz┬╣t w ramach Warszawskiej Olimpiady M┬│odzie┬┐y. Awans do zawodów zapewni┬│o nam zdobycie I miejsca w rozgrywkach dzielnicowych. Chcemy poinformowa├Ž, ┬┐e nasze zawodniczki po wielu zaci├¬tych meczach zaj├¬┬│y zas┬│u┬┐one III miejsce w┼ôród warszawskich szkó┬│ ponadgimnazjalnych. Wielkie podzi├¬kowania dla dziewczyn za wysi┬│ek,


Zajêcia na strzelnicy - 07.12.2018... Czytaj dalej

Uczniowie naszej szko┬│y odbyli zaj├¬cia wprowadzaj┬╣ce w Sekcji Strzeleckiej CWKS Legia Warszawa. Mo┬┐na by┬│o zapozna├Ž si├¬ z wieloma rodzajami broni palnej min.: karabinkiem Ka┬│asznikowa, pistoletem GLOCK 17, pistoletem maszynowym GLAUBERYT oraz karabinem snajperskim DRAGUNPokaz kawaleryjski - 16.10.2018... Czytaj dalej

Pokazy wolty┬┐erki, w┬│adania broni┬╣ bia┬│┬╣ - lanc┬╣ i szabl┬╣ oraz musztra kawaleryjska to tylko niektóre atrakcje,  jakie prze┬┐yli uczniowie klas pierwszych mundurowych  podczas pokazów kawaleryjskich na Hipodromie w Starej Mi┬│osnej.  Go┼ôcili┼ômy w o┼ôrodku Stowarzyszenia Kawalerii Ochotniczej. O kawaleryjskich zwyczajach, wyszkoleniu polskiej konnicy oraz tradycjach u┬│a├▒skich  opowiada┬│ rotmistrz Adam Sujecki. Mog


Zajêcia na strzelnicy - 12.10.2018... Czytaj dalej

Uczniowie klasy I W (wojskowej) odbyli pierwsze zaj├¬cia na strzelnicy Sekcji Strzeleckiej CWKS Legia Warszawa. Oddali po dwadzie┼ôcia strza┬│ów z karabinka kbks. By┬│o to pierwsze strzelanie ostr┬╣ amunicj┬╣ w ramach szkolenia wojskowego dla uczniów klas mundurowych.


Nasze wspania┬│e mistrzynie! - 10.10.2018... Czytaj dalej

Za nami Mistrzostwa Dzielnicy Praga Pó┬│noc w pi┬│ce no┬┐nej dziewcz┬╣t. Nasze wspania┬│e zawodniczki nie da┬│y szans swoim rywalkom, wygrywaj┬╣c kolejno wszystkie mecze. Jeste┼ôcie mistrzyniami! Dzi├¬kujemy za ci├¬┬┐k┬╣ walk├¬ i gratulujemy sukcesu!  


Zajêcia KAPAP - 08.10.2018... Czytaj dalej

Od 6 wrze┼ônia w naszej szkole rozpocz├¬┬│y si├¬ zaj├¬cia izraelskiego systemu samoobrony KAPAP. Jest to oryginalny system walki wr├¬cz i samoobrony, stosowany i udoskonalany przez ┬┐ydowskie jednostki ruchu oporu w czasie II wojny ┼ôwiatowej. Pocz┬╣tkowo by┬│ on uznawany za zestaw przydatnych praktycznych umiej├¬tno┼ôci zdobywanych przez ┬┐o┬│nierza w czasie treningu. G┬│ównym celem by┬│o zwi├¬kszenie wytrzyma┬│o┼ôci fizyc


Facebook

Gdzie jesteťmy?