ul. Kowelska 1, 03-432 Warszawa, tel.: (022) 6193083, fax.: (022) 6193083, e-mail: pilsudski@pilsudski.edu.pl; sprawy uczniˇw: uczniowski@pilsudski.edu.plAKTUALNOîCI: Wydarzenia

Archiwum - Wydarzenia

Szkolenie strzeleckie - 10.05.2019... Czytaj dalej

Uczniowie klas mundurowych uczestniczyli w kolejnym szkoleniu strzeleckim na obiektach CWKS Legia Warszawa w Rembertowie. Trening strzelania taktycznego z karabinka kbk AKM poprzedzony zosta┬│ instrukta┬┐em i przypomnieniem wiadomo┼ôci z poprzedniego szkolenia. Najlepszy strzelec, którym okaza┬│ si├¬ Bartek Zieli├▒ski, móg┬│ wykona├Ž dodatkowe strzelanie z karabinka Beryl.Jakub finalist┬╣ Turnieju Jednego Wiersza - 25.04.2019... Czytaj dalej

W wiosennej edycji Turnieju Jednego Wiersza organizowanego przez Sto┬│eczne Centrum Edukacji Kulturalnej Jakub Orlicki z klasy 2W zosta┬│ jednym z 18 finalistów. Jury, któremu przewodniczy┬│ polonista i krytyk literacki Konstanty Pie├▒kosz, wybra┬│o 20 tekstów spo┼ôród 67, a zatem konkurencja by┬│a bardzo du┬┐a. Praca i  recytacja Jakuba zosta


II miejsce Natalii Fronczak -12.04.2019... Czytaj dalej

12 kwietnia odby┬│ si├¬ fina┬│ XVI Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Polskiej Poezji Patriotycznej "Witaj Majowa Jutrzenko" dla uczczenia Konstytucji 3 Maja. Laureatk┬╣ II miejsca  zosta┬│a uczennica klasy III w  naszego liceum – Natalia Fronczak


Olimpiada Biologiczna - 06.04.2019... Czytaj dalej

"Wpatrz si├¬ g┬│├¬boko, g┬│├¬boko w przyrod├¬, a wtedy wszystko lepiej zrozumiesz ..." - to s┬│owa Alberta Einsteina. Zapewne zgodnie z powy┬┐szym cytatem g┬│├¬boko wpatrzona w przyrod├¬ jest Dominika Matosek, uczennica klasy 3K. Jako laureatka pierwszego etapu XXXIV Olimpiady Ekologicznej, wzi├¬┬│a udzia┬│ w finale okr├¬gowym tej olimpiady, przeprowadzonym w dniu 6 kwietnia w P┬│ocku. Niestety nie uda┬│o si├¬ jej zakwalifikowa├Ž do najlepszej d


Trening strzelecki - 05.04.2019... Czytaj dalej

Uczniowie klas pierwszych i drugich w ramach szkolenia wojskowego odbyli swoje pierwsze strzelanie z pistoletu GLOCK 17. Trening strzelecki odby³ siê na strzelnicy CWKS Legia Warszawa w Rembertowie. Nastêpne szkolenie strzeleckie z AK-47 planowane jest 10 maja. Natomiast 12 kwietnia (pt) o godz. 13.00 w szkole odbêdzie siê szkolenie z topografii i orientacji w terenie prowadzone przez p."Policjanci w s┬│u┬┐bie historii" - 19.02.2019... Czytaj dalej

Dwa trzyosobowe zespo┬│y z klas I K i I P bra┬│y udzia┬│ w szkoleniu uczestników konkursu dla klas policyjnych "Policjanci w s┬│u┬┐bie historii" w siedzibie IPN, który jest organizatorem konkursu. Zadaniem rywalizuj┬╣cych zespo┬│ów jest przygotowanie w formie trzyminutowego filmu biogramu policjanta pozostaj┬╣cego w s┬│u┬┐bie mi├¬dzy 1914 a 1944 rokiem, opisanie miejsca pami├¬ci i przeprowadzenie lekcji historii po┼ôwi


Facebook

Gdzie jesteťmy?