ul. Kowelska 1, 03-432 Warszawa, tel.: (022) 6193083, fax.: (022) 6193083, e-mail: pilsudski@pilsudski.edu.pl; sprawy uczniˇw: uczniowski@pilsudski.edu.plAKTUALNOîCI: Uroczysto┼ôci

Archiwum - Uroczystosci

Rozpoczêcie roku szkolnego 2019/20... Czytaj dalej

Ju┬┐ po wakacjach! Wracamy do nauki, pracy i podejmujemy nowe wyzwania. 2 wrze┼ônia odby┬│a si├¬ uroczysta inauguracja roku szkolnego 2019/2020, w której wzi├¬li udzia┬│ uczniowie, rodzice i nauczyciele. Na uroczysto┼ôci obecne by┬│y Panie: Teresa Mioduszewska i Gra┬┐yna Szyma├▒czuk – Radne dzielnicy Praga-Pólnoc Tradycyjnie poprzedzi┬│a j┬╣ msza ┼ôwi├¬ta w ko┼ôciele Matki Bo┬┐ej z Lourdes. Tym razem przywitali┼ômy a┬┐ dwana┼ôcie klas pPo┬┐egnanie absolwent├│w - 26.04.2019... Czytaj dalej

Po┬┐egnali┼ômy XXIV rocznik absolwentów naszej szko┬│y. Rocznik, który trwale wpisze si├¬ w histori├¬ naszej szko┬│y. Uroczysto┼ô├Ž sta┬│a si├¬ okazj┬╣ do wielu podzi├¬kowa├▒ dla tych, którzy swoj┬╣ postaw┬╣ i zaanga┬┐owaniem w przedsi├¬wzi├¬cia spo┬│eczne, patriotyczne, kulturalne i sportowe budowali wizerunek naszego liceum i podtrzymywali jego tradycje. Wyró┬┐nieni opróczFina┬│ VII Warszawskiego Konkursu - 28.03.2019... Czytaj dalej

Jak co roku w naszym liceum  odby┬│y si├¬  obchody Imienin Marsza┬│ka oraz po┬│┬╣czony z tym wydarzeniem uroczysty fina┬│ VII Warszawskiego Konkursu ”Tak ┬┐y├Ž, jak ┬┐y┬│em, warto by┬│o…”. Dyrektor LXXVI Liceum Ogólnokszta┬│c┬╣cego im. Marsza┬│ka Józefa Pi┬│sudskiego Pani Izabela Nowak – Pi┬│ka, szczeg&oaDzieñ Pamiêci ¯o³nierzy Wyklêtych - 01.03.2019... Czytaj dalej

W zimnym i wietrznym dniu 1 marca poczet sztandarowy naszego liceum wzi┬╣┬│ udzia┬│ w oficjalnej uroczysto┼ôci obchodów Dnia Pami├¬ci ┬»o┬│nierzy Wykl├¬tych na Pradze-Pó┬│noc. Przed godz. 16.00 zameldowali┼ômy si├¬ na ul. Strzeleckiej przed budynkiem, gdzie w ponurych latach 40. znajdowa┬│a si├¬ nieformalna siedziba NKWD na ca┬│┬╣ Polsk├¬. poczet towarzyszy┬│ kolejnym punktom uroczysto┼ôci. Zgr


Bóg siê rodzi - 21.12.2018... Czytaj dalej

Bo┬┐e Narodzenie to czas, w którym przypominamy sobie wydarzenia z Betlejem. Do wspólnego ┼ôwi├¬towania  oraz kol├¬dowania wprowadzi┬│o uczniów naszego liceum w dniu 21 grudnia 2018r. szkolne przedstawienie „Jase┬│ek”. Uczniowie z klas : 2L, 1 W  oraz uczennice z klasy 2L, przygotowali wraz z nauczycielkami K. Mikulsk┬╣ oraz L. Zaremb┬╣ opowie┼ô├Ž o Narodzeniu Pa├▒skim. Wyst├¬puj┬╣cym towarzyszy┬│ chór szkolFina┬│ IV Warszawskiego Konkursu ... Czytaj dalej

Za nami uroczysty fina┬│ IV Warszawskiego Konkursu Piosenki Patriotycznej i Niepodleg┬│o┼ôciowej „Raduje si├¬ serce”. Koncert fina┬│owy przypad┬│ dzie├▒ przed 151. rocznic┬╣ urodzin Marsza┬│ka. Witaj┬╣c go┼ôci, Pani Dyrektor Izabela Nowak-Pi┬│ka szczególnie serdecznie powita┬│a laureatów I miejsca – uczniów VIII Liceum Ogólnokszta┬│c┬╣cego im. W┬│adys┬│awa IV oraz uczniów z Zespo┬│u Szkó┬│ PoligraficznyFacebook

Gdzie jesteťmy?