ul. Kowelska 1, 03-432 Warszawa, tel.: (022) 6193083, fax.: (022) 6193083, e-mail: pilsudski@pilsudski.edu.pl; sprawy uczniˇw: uczniowski@pilsudski.edu.plAKTUALNOîCI: Wolontariat

Zdrowe piersi s┬╣ OK - 06.03.2019... Czytaj dalej

Zdrowe piersi s┬╣ ok - to wojewódzki program edukacyjny, w którym ka┬┐dego roku bior┬╣ udzia┬│ uczniowie klas drugich. W tym roku równie┬┐ m┬│odzie┬┐ naszego liceum zosta┬│a przeszkolona  w zakresie profilaktyki raka piersi. Celem programu jest kszta┬│towanie w┼ôród uczennic nawyku piel├¬gnacji piersi i dbania o nie. Budowana jest  te┬┐ ┼ôwiadomo┼ô├Ž znaczenia profilaktyki raka piersi w┼ôród uczni&


Jedz i pomagaj - 28.02.2019... Czytaj dalej

    Powiedzia┬│ Bartek, ┬┐e dzi┼ô t┬│usty czwartek, a Bartkowa uwierzy┬│a, dobrych p┬╣czków nasma┬┐y┬│a. W ostatni czwartek przed wielkim postem – t┬│usty czwartek - wolontariat dogada┬│ si├¬ z Bartkow┬╣, a raczej z Justyn┬╣ z 3K. Pyszne p┬╣czki, których  by┬│a sponsorem  sprzedawali┼ômy tego dnia na przerwach. Zebralismy 100 z┬│otych, które przeznaczamy na Dom Samotnej Matki. Dzi├¬kujemy Just


Promie├▒ Nadziei -15.02.2019... Czytaj dalej

W lutym wolontariat rozpocz┬╣┬│ wspó┬│prac├¬ z Fundacj┬╣ Promie├▒ Nadzei. Fundacja ta prowadzi dzia┬│ania ogólnopolskie, w ramach których niesie ró┬┐norodn┬╣ pomoc i wsparcie dzieciom i m┬│odzie┬┐y z rodzin ubogich, zagro┬┐onych marginalizacj┬╣ spo┬│eczn┬╣, znajduj┬╣cym si├¬ w trudnej sytuacji ┬┐yciowej, a tak┬┐e osobom z niepe┬│nosprawno┼ôci┬╣. Nasi uczniowie pakuj┬╣c zakupy w marketach, kwestuj┬╣ w weekendy na rzezcz dzi


Miej serce w walentynki - 14.02.2019... Czytaj dalej

Wolontariusze naszej szko┬│y przy┬│┬╣czyli si├¬ w tym roku do obchodzenia walentynek. S┬│odziutkie babeczki z serduszkami i ciasteczka, upieczone przez Jol├¬, Zosi├¬, Agat├¬ i nasz┬╣ opiekunk├¬, uprzyjemni┬│y ten dzie├▒. Celem akcji by┬│a zbiórka pieni├¬dzy na Dom Samotnej Matki.


WO┼ĺP - 15.01.2019... Czytaj dalej

14-go i 15-go stycznia w Pi┬│sudskim gra┬│a dalej Wielka Orkiestra ┼ĺwi┬╣tecznej Pomocy. Wolontariuszki w ci┬╣gu tych dwóch dni zebra┬│y kwot├¬ 420 z┬│otych. Za rok zagramy znowu :-)


Nasza krew ratuje ┬┐ycie - 15.01.2019... Czytaj dalej

Jak ka┬┐dego roku odby┬│a si├¬ akcja krwiodawstwa. Pe┬│noletni uczniowie z klas trzecich i drugich mog┬│a odda├Ž honorowo krew w akcji stacjonarnej. Panie z RCKiK w godzinach 9.00-13.00 pobiera┬│y krew dawcom na terenie naszej szko┬│y. Spo┼ôród 35 ch├¬tnych krew odda┬│o 20 osób. Oznacza to, ┬┐e oddali┼ômy 9 litrów krwi!Facebook

Gdzie jesteťmy?