ul. Kowelska 1, 03-432 Warszawa, tel.: (022) 6193083, fax.: (022) 6193083, e-mail: pilsudski@pilsudski.edu.pl; sprawy uczniˇw: uczniowski@pilsudski.edu.plAKTUALNOîCI: Edukacja kulturalna

Archiwum - Edukacja kulturalna

"Wujaszek Wania" - 27.04.2019... Czytaj dalej

Uczniowie klasy II P w towarzystwie swoich nauczycieli obejrzeli sztuk├¬ rosyjskiego klasyka A.Czechowa pt. "Wujaszek Wania" w Teatrze Polskim w znakomitej obsadzie (m.in. M.Sthur, K.Gruszka, D.Chojnacki, A.Seweryn) i znakomitej re┬┐yserii I. Wyrypajewa. Mieli┼ômy okazj├¬ zobaczy├Ž spektakl w tradycyjnej ods┬│onie teatralnej i przekona├Ž si├¬, ┬┐e wielka sztuka nic nie traci na swojej aktualno┼ôci.


Pokaz film├│w w KDGW - 12.03.2019... Czytaj dalej

Na zaproszenie Klubu Dowództwa Garnizonu Warszawa klasa pierwsza wojskowa wzi├¬┬│a udzia┬│ w specjalnym pokazie filmów dokumentalnych zorganizowanym przez Dowództwo Wojsk Terytorialnych, Centraln┬╣ Bibliotek├¬ Wojskow┬╣ i TVP Historia. Uczniowie obejrzeli filmy pt. "Obrona terytorialna wczoraj, dzi┼ô, jutro" i "Ja terytorials".


Kês Istnienia w nowej ods³onie - 18.02.2019... Czytaj dalej

Zapraszamy do lektury naszej gazetki szkolnej "K├¬s Istnienia". Przybra┬│a ona now┬╣ form├¬ i dost├¬pna jest w wersji on-line: https://docs.google.com/document/d/1MBNcf9KVICKC5Ik1BdlUm8VuXxvhNcL8iPJIuXjiRt4/edit?usp=sharing Zapraszamy do wspó┬│pracy wszystkich zainteresowanych. Koordynatorem jest pani


Pytam o Polskê - 29.11.2018... Czytaj dalej

Uczniowie klasy 3K wzi├¬li udzia┬│ w lekcji muzealnej „Pytam o Polsk├¬ – dyskusja dzie┬│ XX wieku”. Jest to program edukacyjny opracowany przez Muzeum Narodowe oraz Fundacj├¬ ART. M┬│odzie┬┐ mia┬│a okazj├¬ obejrze├Ž skrajnie ró┬┐ne dzie┬│a, pocz┬╣wszy od „Autoportretu, Id├¬ ku s┬│o├▒cu” Xawerego Dunikowskiego, poprzez „Walk├¬ ludzi


"Psie serce" w Teatrze Wsp├│┬│czesnym - 28.11.2018... Czytaj dalej

Uczniowie klasy 2P oraz cz├¬┼ô├Ž rady pedagogicznej dzi├¬ki sztuce „Psie serce” M. Bu┬│hakowa  przenios┬│a si├¬ do mro┼Şnej Moskwy lat dwudziestych ubieg┬│ego wieku widzianej oczami bezdomnego psa. Spektakl ciekawie ukazuje obraz ┼ôwiata stworzonego przez rewolucyjn┬╣ ideologi├¬. Uczennicom klasy 2P uda┬│o si├¬ zdoby├Ž autograf Borysa Szyca, który brawurowo wcieli┬│ si├¬ w w


Wystawa malarstwa wsp├│┬│czesnego - 25.10.2018... Czytaj dalej

Uczniowie klasy II P zwiedzili wystaw├¬ w Narodowej Galerii Sztuki Zach├¬ta "Co po Cybisie?" Podczas warsztatów poznali dzie┬│a wybitnych polskich twórców - laureatów Nagrody im. Jana Cybisa. Wspó┬│czesne malarstwo to cz├¬sto eksperymentatorskie formy, wymagaj┬╣ce od widza zerwania z przyzwyczajeniami i otwarcia na nieoczekiwane propozycje ukazania ┼ôwiata i ludzkich do┼ôwiadcze├▒.


Facebook

Gdzie jesteťmy?