ul. Kowelska 1, 03-432 Warszawa, tel.: (022) 6193083, fax.: (022) 6193083, e-mail: pilsudski@pilsudski.edu.pl; sprawy uczniˇw: uczniowski@pilsudski.edu.plAKTUALNOîCI: Go┼ôcie

Archiwum - Goœcie

Spotkanie z Anj┬╣ Orthodox - 26.09.2014... Czytaj dalej

Nasz¹ szko³ê odwiedzi³a znana piosenkarka rockowa, Anja Orthodox. Spotka³a siê z uczniami klas drugich i trzecich w szkolnej bibliotece. Spotkanie przebieg³o w mi³ej atmosferze. Artystka opowiedzia³a o swojej karierze zawodowej oraz o inspiracjach muzycznych. Poni¿ej - pami¹tkowe zdjêcia z wokalistk¹.


Wyk┬│ad dr. Dariusza Ga┬│aszewskiego - 5 marca 2013... Czytaj dalej

5 marca o godz. 9.00 dr Dariusz Ga┬│aszewski, pracownik IPN, wyg┬│osi┬│ wyk┬│ad "┼ĺladami zbrodni na Pradze" dla uczniów klasy III C oraz zainteresowanych uczniów innych klas maturalnych. Wyk┬│ad dotyczy┬│ prze┼ôladowa├▒ NKWD i SB wobec polskiego podziemia od 1944 roku. Przedstawione zosta┬│y miejsca ka┼Şni Polaków na Pradze - mie┼ôci┬│y si├¬ m.in. w piwnicach budynku przy ul. Strzeleckiej 7, na ulic


WYK£AD PROF. GRZEGORZA NOWIKA - 12.11.2012... Czytaj dalej

Prof. Grzegorz Nowik, wicedyrektor Muzeum Józefa Pi┬│sudskiego w Sulejówku, jest autorem wielu publikacji po┼ôwi├¬conych II Rzeczypospolitej. Jego wyk┬│ad by┬│ interesuj┬╣cym komentarzem do wydarze├▒, które upami├¬tnia ┼ĺwi├¬to Niepodleg┬│o┼ôci. By┬│a to te┬┐ lekcja na temat postaw i warto┼ôci, o których nie zawsze pami├¬tamy. Organizator spotkania - p. M.GSpotkanie z dr. Jackiem Szczytko... Czytaj dalej

13 grudnia w czytelni odby┬│o si├¬ spotkanie z dr Jackiem Szczytko z Wydzia┬│u Fizyki Uniwer-sytetu Warszawskiego, na temat: „Dlaczego warto studiowa├Ž kierunki przyrodnicze”. Uczest-niczyli w nim uczniowie klas IIIC, IIID i IIIE. Spotkanie zorganizowa┬│y: p. Jolanta Baran – nauczyciel chemii i p. Joanna Kulej – nauczyciel fizyki


Spotkanie z p. Mariol┬╣ Pryzwan... Czytaj dalej

30 listopada odby┬│o si├¬ w naszej czytelni spotkanie uczniów z klas III z pani┬╣ Mariol┬╣ Pryzwan – bibliotekark┬╣ i pisark┬╣. Spotkanie, po┼ôwi├¬cone Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej przybli┬┐y┬│o s┬│uchaczom nie tylko twórczo┼ô├Ž, ale i niezwyk┬│e losy poetki – kobiety wra┬┐liwej i nietuzinkowej. Pani Mariola Pryzwan jest autork┬╣ ksi┬╣┬┐ki „Lilka. Wspomnienia o Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej”. Spotkanie zoSpotkanie z p. Wies┬│aw┬╣ D┬│ubak-Be┬│dyck┬╣... Czytaj dalej

Spotkanie przedstawicieli klas I i II z pani┬╣ Wies┬│aw┬╣ D┬│ubak – Be┬│dyck┬╣, przewodnik warszawsk┬╣, po┼ôwi├¬cone Mariuszowi Zaruskiemu, za┬│o┬┐ycielowi GOPRu. Organizatorzy – pani profesor Bogus┬│awa Kruza i pani profesor Katarzyna Wyszomirska.


Facebook

Gdzie jesteťmy?